CURSUS ADIEU ONLINE

 

In deze cursus krijg je een ruim aanbod van verschillende praktische opdrachten, waaruit je kunt kiezen welke je aanspreken en wilt doen.

 

Voor wie:

- Als je met de eigen ervaringen en persoonlijke herinneringen aan de slag wilt gaan.

- Als je meer inzicht en begrip wilt krijgen voor de eigen geschiedenis.

- Als je het prettig vindt om vanuit een opdracht te werken.

 

Hoe werkt het:

Je ontvangt het digitale ‘Werkboek ADIEU: een praktische aanpak voor herstel’ bij aanschaf van het boek. Dit werkboek wordt gebruikt in de cursusgroepen. De opdrachten van het werkboek sluiten aan op de verschillende thema's van het boek ‘ADIEU!’. Je leest elke maand of eens in de twee weken (je bepaalt je eigen tempo) een hoofdstuk van het boek ‘ADIEU!’ en je maakt de bijbehorende opdrachten die jou aanspreken. Je kunt ook samen met anderen een cursusgroep opstarten en samen de cursus doorlopen. Hiervoor zijn richtlijnen beschreven in het werkboek.

 

Je ontvangt deze online cursus in geschreven versie per email (PDF).

Je kunt elk moment van het jaar instappen.

 

Je kunt kiezen voor twee vormen van begeleiding: 

1. Op afspraak een coaching per telefoon/skype ( 60 min.): € 50,- (per coaching)

2. Iedere maand (7 maal) persoonlijke coaching per telefoon/skype: € 300,- (7x coaching)

 

Deze prijzen zijn exclusief de aanschaf van het boek en het werkboek. 

 

 

    

    Het boek    Herstelcursus Cursus online  Bestellen       Contact

Welkom