Fragment

 

Ik vraag je geduld te hebben

met alle onopgeloste vragen

in je hart,

en te proberen de vragen zelf lief te hebben.

zoek niet naar antwoorden

die niet gegeven kunnen worden.

 

Want antwoorden zijn het leven niet.

Het gaat erom te leven.

Leef de vragen.

 

Misschien leef je dan

geleidelijk aan

zonder het te merken

in de antwoorden.

 

                            Rainer Maria Rilke

 

Rainer Maria Rilke weet het vertrouwen prachtig te verwoorden. Het betekent een overgave aan lÚven met een groot aantal vraagtekens. Hoe wijs en hoe moeilijk is dat? Als je dit kunt, beweeg je mee op het tempo van het leven, hoe het zich aandient. We kunnen en hoeven niet alles te weten, maar wanneer we een schokkende ervaring meemaken, zoeken we als eerste naar antwoorden op de vragen die we hebben. Dit boek beoogt om zoveel mogelijk inzichten te geven in het hoe en waarom.

 

Maar de andere kant is ook waar: namelijk de zoektocht loslaten en vertrouwen hebben dat de antwoorden zich langzaamaan vanzelf aandienen. Dat is de essentie van geloof. Het lijkt vaak dat geloof inhoudt dat we op alles en in elke situatie antwoorden moeten hebben. Maar is het niet precies het tegenovergestelde? Zijn de twijfels en onze worstelingen niet kenmerkend voor het geloof? Geloof bestaat uit vragen en onderzoeken en je mening bijstellen Ún vertrouwen hebben in de onopgeloste vragen. Deze overgave aan vertrouwen in het leven, zoals het is, brengt rust. De pijn en het verlies van het afscheid ervaren en leren accepteren, is geen vloek of straf, maar heeft een bedoeling. Hoe moeilijk het ook is.

 

p.102

 

Inhoudsopgave            Opbouw van het boek              Fragment

 

Recensie

 

    

    Het boek    Herstelcursus Cursus online     Bestellen         Contact

Welkom