Opbouw van het boek

 

In dit boek beschrijf ik vier fasen in het scheidingsproces van de kerk. De eerste fase is de fase van overweging, waarin de realiteit van het geestelijk misbruik tot je doordringt en je er niet langer aan wilt onderwerpen. De eerste twee hoofdstukken zijn geschreven om je bewust te worden van wat geestelijk misbruik is, hoe het werkt en wat het effect, de uitwerking, is.

Hoofdstuk 1 geeft informatie over manipulatie en geestelijk misbruik.

Hoofdstuk 2 gaat over slecht of schadelijk leiderschap. Dit zijn uiteraard geen prettige onderwerpen. Maar er is eerst een heldere analyse nodig om de confrontatie met de eigen waarheid aan te gaan.

De tweede scheidingsfase is de fase van het vertrek. Het is de fase van het emotionele proces van afscheid en loslaten. Er breekt een periode van rouw aan. Daarover gaat hoofdstuk 3: over het emotionele rouwproces, dat tevens het herstel is, mits je tijd neemt om de verschillende emoties te verwerken. Hoofdstuk 4 bespreekt hoe om te gaan met lastige emoties zoals schuld- en schaamtegevoelens en boosheid.

De derde scheidingsfase is de overgangsfase waarin de kerkverlater weer langzaamaan greep krijgt op zijn leven en een nieuw evenwicht vindt.

Hoofdstuk 5 bespreekt het onderwerp van vergeving. Vergeving is een persoonlijke keuze en een persoonlijk proces; je groeit er al dan niet naartoe. En het mag en kan uiteraard nooit afgedwongen of opgelegd worden. Cursisten geven aan dat het hele gebeuren een van de zwaarste perioden uit hun leven was, maar dat ze er ook veel van hadden geleerd.

Hoofdstuk 6 gaat over deze veranderende inzichten, zoals het stellen van grenzen, het goed voor jezelf zorgen, een toenemende zelfwaardering en de kracht die je kunt ontlenen aan je eigen identiteit.

De laatste fase is de fase van heroriŽntatie.

Hoofdstuk 7 is daarom gericht op de toekomst: hoe nu verder? 

 

Inhoudsopgave            Opbouw van het boek              Fragment

 

Recensie

 

    

    Het boek    Herstelcursus Cursus online  Bestellen       Contact

Welkom