Welkom

De Herstelcursus

Het doel van de cursus is om mensen een platform te geven geestelijk misbruik en manipulatie binnen een kerk te begrijpen, en de pijn en het verdriet te verwerken, zodat de kans op herhaling vermindert en de eigen vrijheid vergroot wordt. De cursus wil een veilige plek bieden, waar mensen openlijk kunnen spreken over de negatieve ervaringen in de oude kerk, wetende dat ze tijd en ruimte nemen voor herstel. Met heldere psychologische kennis en vaardigheden wordt ondersteuning gegeven aan het verwerkingsproces. Aan de orde komen o.a. onderwerpen als manipulatie en geestelijk misbruik,religieuze verslaving, rouwverwerking, goed en slecht leiderschap, omgaan met boosheid en schuldgevoelens, vertrouwen en groei, conflicthantering en grenzen stellen.

Werkwijze
Er zijn zeven bijeenkomsten van twee uur. In het eerste half uur wordt het thema van de bijeenkomst toegelicht, waarna een groepsgesprek volgt. Het doel is met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen. De deelnemers worden geacht om bij alle zeven bijeenkomsten aanwezig te zijn om de open groepssfeer zo goed mogelijk te waarborgen.

Voor wie?
De cursus is geschreven voor mensen die hun kerk hebben verlaten om redenen van manipulatie, controle en geestelijk misbruik. De groep is minimaal vier tot maximaal acht mensen groot. Naar ieders (hulp)vraag wordt gekeken en mogelijk gekozen worden voor een andere opzet, zoals een aantal individuele sessies.

Essentieel is dat deze cursus uitgaat van de gezonde kern van de mens en van de gezonde kern van het christelijke geloof gesteund door kennis vanuit de psychologie.

 

 

 

 

 

 

 

   
     Het boek   Herstelcursus Cursus online    Bestellen      Contact

Welkom